#1 MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA | MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ 3 PHA GIÁ THÀNH TỐT NHẤT

Máy phát điện cũ 3 pha

Máy phát điện công nghiệp
Sữa chữa máy phát điện

#1 MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA | MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ - GIÁ RẺ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Nam Việt chuyên cung cấp máy phát điện cũ, máy phát điện 3 pha,hàng nhập khẩu đảm bảo chất lượng, uy tín nhất hiện nay. Ngoài ra các sản phẩm tại Nam Việt đều có mức giá hợp lý mà vẫn đảm bảo chính sách bảo hành và lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Máy phát điện 3 pha, may phat dien 3 pha, may phat dien cu, máy phát điện cũ, máy phát điện công nghiệp, may phat dien cong nghiep

Máy phát điện 45kva Hino
Máy phát điện 45kva Hino
Máy phát điện 45kva Hino

Nhãn hiệu: Hino

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 45kva
Máy phát điện 3 pha 45kva
Máy phát điện 3 pha 45kva

Nhãn hiệu: Denyo,Mitsubishi,Isuzu,Yanmar

Xuất xứ: Nhật,Mỹ

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Mitsubishi cũ của Nhật
Máy Phát Điện Mitsubishi cũ của Nhật
Máy Phát Điện Mitsubishi cũ của Nhật

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Mitsubishi 250kva
Máy Phát Điện Mitsubishi 250kva
Máy Phát Điện Mitsubishi 250kva

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Denyo 200kva
Máy Phát Điện Denyo 200kva
Máy Phát Điện Denyo 200kva

Nhãn hiệu: Denyo

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Denyo 150kva
Máy Phát Điện Denyo 150kva
Máy Phát Điện Denyo 150kva

Nhãn hiệu: Denyo

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Mitsubishi 100kva
Máy Phát Điện Mitsubishi 100kva
Máy Phát Điện Mitsubishi 100kva

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Isuzu 75kva
Máy Phát Điện Isuzu 75kva
Máy Phát Điện Isuzu 75kva

Nhãn hiệu: Isuzu

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Yanmar 6HA
Máy Phát Điện Yanmar 6HA
Máy Phát Điện Yanmar 6HA

Nhãn hiệu: Yanmar

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 150kva Komatsu
Máy Phát Điện 150kva Komatsu
Máy Phát Điện 150kva Komatsu

Nhãn hiệu: Komatsu

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 100kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 100kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 100kva Mitsubishi

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 100kva Denyo
Máy Phát Điện 100kva Denyo
Máy Phát Điện 100kva Denyo

Nhãn hiệu: Denyo

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 70kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 70kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 70kva Mitsubishi

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 75kva Komatsu
Máy Phát Điện 75kva Komatsu
Máy Phát Điện 75kva Komatsu

Nhãn hiệu: Komatsu

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 60kva Yanmar
Máy Phát Điện 60kva Yanmar
Máy Phát Điện 60kva Yanmar

Nhãn hiệu: Yanmar

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 60kva Isuzu
Máy Phát Điện 60kva Isuzu
Máy Phát Điện 60kva Isuzu

Nhãn hiệu: Isuzu

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 50kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 50kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 50kva Mitsubishi

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 45kva Denyo
Máy Phát Điện 45kva Denyo
Máy Phát Điện 45kva Denyo

Nhãn hiệu: Denyo

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 45kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 45kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 45kva Mitsubishi

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 40kva Yanmar
Máy Phát Điện 40kva Yanmar
Máy Phát Điện 40kva Yanmar

Nhãn hiệu: Yanmar

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 40kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 40kva Mitsubishi
Máy Phát Điện 40kva Mitsubishi

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 35kva Denyo
Máy phát điện 35kva Denyo
Máy phát điện 35kva Denyo

Nhãn hiệu: Denyo

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 30kva Mitsubishi
Máy phát điện 30kva Mitsubishi
Máy phát điện 30kva Mitsubishi

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Hino 100kva
Máy Phát Điện Hino 100kva
Máy Phát Điện Hino 100kva

Nhãn hiệu: Hino

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Yanmar 100kva
Máy Phát Điện Yanmar 100kva
Máy Phát Điện Yanmar 100kva

Nhãn hiệu: Yanmar

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Yanmar 300kva
Máy Phát Điện Yanmar 300kva
Máy Phát Điện Yanmar 300kva

Nhãn hiệu: Yanmar

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Yanmar 250kva
Máy Phát Điện Yanmar 250kva
Máy Phát Điện Yanmar 250kva

Nhãn hiệu: Yanmar

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Denyo 250kva
Máy Phát Điện Denyo 250kva
Máy Phát Điện Denyo 250kva

Nhãn hiệu: Denyo

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Mitsubishi 150kva
Máy Phát Điện Mitsubishi 150kva
Máy Phát Điện Mitsubishi 150kva

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện chống ồn Mitsubishi
Máy phát điện chống ồn Mitsubishi
Máy phát điện chống ồn Mitsubishi

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện nhập khẩu Denyo
Máy phát điện nhập khẩu Denyo
Máy phát điện nhập khẩu Denyo

Nhãn hiệu: Denyo

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Denyo Cũ
Máy Phát Điện Denyo Cũ
Máy Phát Điện Denyo Cũ

Nhãn hiệu: Denyo

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 30kva
Máy Phát Điện 30kva
Máy Phát Điện 30kva

Nhãn hiệu: Mitsubishi,Denyo,Yanmar

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 45kva
Máy Phát Điện 45kva
Máy Phát Điện 45kva

Nhãn hiệu: Mitsubishi,Denyo,Yanmar

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 50kva
Máy Phát Điện 50kva
Máy Phát Điện 50kva

Nhãn hiệu: Mitsubishi,Denyo,Yanmar,Komatsu

Xuất xứ: Nhật Bản,Mỹ

Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 60kva
Máy Phát Điện 60kva
Máy Phát Điện 60kva

Nhãn hiệu: Mitsubishi,Denyo,Yanmar,Komatsu

Xuất xứ: Nhật Bản,Mỹ

Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện Yanmar 4TN100
Máy phát điện Yanmar 4TN100
Máy phát điện Yanmar 4TN100

Nhãn hiệu: Yanmar, Denyo, Airman

Xuất xứ: Nhật Bản

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá: Liên hệ

danh mục sản phẩm

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

  • Phone: 0944 22 55 79
  • Email: mayphatdiennamviet@gmail.com
  •   TƯ VẤN MUA MÁY
  • 0944 22 55 79 - Nam Việt

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

  • Trực tuyến68
  • Hôm nay111
  • Hôm qua560
  • Tuần này1878
  • Tháng này11279
  • TỔNG SỐ279047

Máy phát điện cũ giá rẻ khuyến mãi lớn Nhãn hiệu: Denyo, Mitsubishi, Airman
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện Hino 75kva Nhãn hiệu: Denyo, Mitsubishi, Hino
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện cũ Mitsubishi 75kva Nhãn hiệu: Mitsubishi, Denyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 45kva Komatsu Nhãn hiệu: Komatsu
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 30kva Hino Nhãn hiệu: Hino
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 45kva Hino Nhãn hiệu: Hino
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 50kva Nhãn hiệu: Mitsubishi,Isuzu,Hino,Komatsu
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 45kva Nhãn hiệu: Denyo,Mitsubishi,Isuzu,Yanmar
Xuất xứ: Nhật,Mỹ
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 40kva Nhãn hiệu: Denyo,Mitsubishi,Isuzu,Yanmar
Xuất xứ: Nhật,Mỹ
Đơn giá: Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 30kva Nhãn hiệu: Denyo,Mitsubishi,Hino
Xuất xứ: Nhật,Mỹ
Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 100kva Yanmar Nhãn hiệu: Yanmar
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

Máy Phát Điện 100kva Hino Nhãn hiệu: Hino
Xuất xứ: Nhật Bản
Đơn giá: Liên hệ

« 1 2 3 4 5 »

Máy phát điện cũ - sản phẩm và dịch vụ uy tín

Lý do khách hàng lựa chọn mua máy phát điện 3 pha tại Nam Việt vì Nam Việt là một trong những đơn vị chuyên nghiệp và uy tín với nhiều năm kinh nghiệm cũng như đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, sự nhiệt tình tư vấn sẽ mang lại sự yên tâm khi phải đầu tư một khoản tiền lớn, Máy phát điện cũ 3 pha được nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc nguyên dzin đảm bảo chất lượng tốt nhất giá hợp lý, tất cả máy phát điện cũ được kiểm tra text tải và bảo trì bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật trước khi bàn giao đến khách hàng đưa vào sử dụng. Máy phát điện cũ 3 pha luôn có sẵn hàng trong kho với nhiều thương hiệu nổi tiếng như máy phát điện cũ Mitsubishi, máy phát điện cũ Denyo, Máy phát điện cũ Hino, Máy phát điện cũ Isuzu, Máy phát điện cũ Komatsu,......, máy phát điện cũ 3 pha chống ồn tốt phù hợp cho nhà hàng, khách sạn, văn phòng công ty,....

Nam Việt luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu là tiêu chuẩn xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường lâu dài, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế thị trường, là kim chỉ nam xây dựng niềm tin tuyệt đối bền vững với quý khách hàng.

Hãy liên hệ và chúng tôi có thể tư vấn giúp bạn hiểu rõ hơn về máy phát điện cũ 3 pha, hỗ trợ tính công suất tải và xác định công suất máy phát điện cần mua, tư vấn tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cũng như xác định công suất thực của máy phát điện cũ, tránh mua máy phát điện không đúng nhu cầu sử dụng.

Tại sao có nhiều người dùng lựa chọn máy phát điện cũ Nam Việt? Chúng ta biết rằng giá cả của một chiếc máy phát điện không phải rẻ, nhất là những dòng máy có công suất lớn lắp đặt phục vụ cho công nghiệp, vì thế, lựa chọn máy phát điện cũ là giải pháp hiệu quả để tiết kiệm chi phí. Trong đó, các dòng sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ, Nhật Bản và các nước Châu Âu được nhiều khách hàng tin dùng hơn cả bởi chất lượng và tính ổn định lâu dài của nó.

Sử dụng điện đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi con người, từ các thiết bị điện tử cho đến các nhu cầu hằng ngày như ăn, mặc, ở, đi lại đều cần đến nguồn điện. Chính vì thế, việc lắp đặt máy phát điện đang được nhiều người dùng quan tâm nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt được vận hành liên tục. Cùng Nam Việt điểm qua những biến động của thị trường máy phát điện cũ hiện nay và tìm mua cho mình một sản phẩm chất lượng tại địa chỉ uy tín.

 

Máy phát điện cũ Nam Việt chất lượng vượt trội 

Máy phát điện cũ Nam Việt chất lượng vượt trội

 

Biến động của thị trường máy phát điện cũ

Cầu tăng – cung tăng, vì thế không có gì lạ khi thị trường máy phát điện cũ 3 pha thời gian qua luôn rất sôi đông với nhiều dòng sản phẩm đa dạng về thương hiệu từ các nước Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu được nhập khẩu chính hãng nguyên chiếc vào Việt Nam. Máy phát điện cũ đã qua sử dụng tuy nhiên các linh kiện bên trong vẫn còn nguyên gốc, chất lượng tốt được bán với mức giá cạnh tranh phù hợp với người tiêu dùng trong nước.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như mức độ sử dụng mà khách hàng lựa chọn dòng máy thích hợp bởi dù thiết bị nào cũng luôn có những ưu và nhược điểm riêng của nó.

Chúng tôi gợi ý cho các bạn các thương hiệu máy phát điện cũ Nhật Bản như Denyo, Komatsu, Mitsubishi, Isuzu, Hino,…được đánh giá cao về tuổi thọ sử dụng cùng nhiều tính năng vượt trội được rất đông khách hàng tìm kiếm và tin tưởng sử dụng. Các dòng máy của Nhật luôn có độ bền cao, chất lượng vượt trội, độ ồn đạt chuẩn, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường… cho nên dù là máy cũ nhưng vẫn luôn là sự lựa chọn hiệu quả cho người tiêu dùng.

Nam Việt - Địa chỉ chọn mua máy phát điện cũ uy tín

Có khá nhiều công ty, doanh nghiệp kinh doanh máy phát điện cũ, tuy nhiên mức giá và chất lượng sản phẩm không giống nhau khiến người dùng khó khăn khi lựa chọn.

 

Nam Việt - Địa chỉ chọn mua máy phát điện cũ uy tín

Nam Việt - Địa chỉ chọn mua máy phát điện cũ uy tín

Công ty TNHH Thiết bị và Vật tư Nam Việt là công ty chuyên cung cấp các dòng máy phát điện hàng đầu tại Việt Nam, tự hào mang đến cho khách hàng những dòng sản phẩm chất lượng được bán với mức giá cạnh tranh nhất cùng nhiều ưu đãi với chế độ hậu mãi chuyên nghiệp.

Chế độ bảo hành máy phát điện cũ nhập của Công Ty Nam Việt như sau :

 - Thời gian bảo hành: 12 tháng

-  Hình thức bảo hành: bảo hành toàn bộ tổ hợp máy phát điện bao gồm phần động cơ, phần đầu phát điện và phần tủ điện điều khiển.

 - Dịch vụ cung cấp máy phát điện: vận chuyển và lắp đặt trọn gói trên toàn quốc, máy phát điện chống ồn nhập khẩu chất lượng cao đảm bảo chất lượng và uy tín.

Ngoài cung cấp máy phát điện cũ và mới, Nam Việt còn là địa chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê máy phát điện, sửa chữa máy phát điện, thanh lý các loại máy phát điện…đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.

Thông tin chi xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NAM VIỆT

Điện Thoại : 0944 22 55 79 - 0936 028 489

Email: mayphatdiennamviet@gmail.com

BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ NHẬP KHẨU
Máy phát điện cũ Nhật Bản Denyo, Mitsubishi, Komatsu, Isuzu, Yanmar, Hino nhập khẩu nguyên bản công suất từ 10 kva đến 2000 kva có vỏ cách âm và siêu cách âm lắp đặt cho nhà hàng, khách sạn, phòng karaoke, máy phát điện cũ giá rẻ cho nhà xưởng, công trình, trang trại chăn nuôi, kho lạnh nông sản, hải sản.
TƯ VẤN MUA MÁY : 0944 225 579 - Nam Việt
(Làm việc từ 7h - 23h tất cả các ngày, chủ nhật và ngày lễ)
STT CÔNG SUẤT KHOẢNG GIÁ   STT CÔNG SUẤT KHOẢNG GIÁ
1 10 KVA 55Tr - 75Tr - 115Tr   19 125 KVA 240Tr - 260Tr - 280Tr
2 15 KVA 60Tr - 75Tr - 115Tr 20 150 KVA 260Tr - 280Tr - 320Tr
3 20 KVA 115Tr - 125Tr - 145Tr 21 175 KVA 270Tr - 280Tr - 320Tr
4 25 KVA 115Tr - 125Tr - 150Tr 22 200 KVA 300Tr - 330Tr - 350Tr
5 30 KVA 145 Tr - 155Tr - 165Tr 23 250 KVA 350Tr - 370Tr - 390Tr
6 35 KVA 150Tr - 160Tr - 180Tr 24 300 KVA 390Tr - 425Tr - 460Tr
7 40 KVA 150Tr - 160Tr - 210Tr 25 350 KVA 450Tr - 480TR - 525Tr
8 45 KVA 150Tr -160Tr - 210Tr 26 400 KVA 525Tr - 545Tr - 570Tr
9 50 KVA 165Tr - 175Tr - 220Tr 27 450 KVA 575Tr - 625Tr - 675Tr
10 55 KVA 165Tr - 175Tr - 220Tr 28 500 KVA 670Tr - 700Tr - 750Tr
11 60 KVA 165Tr - 175Tr - 220Tr 29 600 KVA 750Tr - 775Tr - 850Tr
12 65 KVA 165Tr - 175Tr - 220Tr 30 700 KVA 900Tr - 950Tr - 1200Tr
13 70 KVA 165Tr - 175Tr - 220Tr 31 800 KVA 1200Tr - 1300Tr - 1400Tr
14 75 KVA 170Tr - 180Tr -240Tr 32 900 KVA 1300Tr - 1400Tr - 1600Tr
15 80 KVA 190Tr - 210Tr - 240Tr 33 1000 KVA 1400Tr - 1600Tr - 1800Tr
16 85 KVA 190Tr - 210Tr - 240Tr 34 1250 KVA 1500Tr - 1600Tr - 1800Tr
17 90 KVA 210Tr - 220Tr - 260Tr 35 1500 KVA 1800Tr - 1900Tr - 2100Tr
18 100 KVA 220Tr - 240Tr - 260Tr 36 1800 KVA 2100Tr - 2500Tr - 2750Tr

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - KHO MÁY PHÁT ĐIỆN

Điện Thoại : 0944 22 55 79 - 0936 028 489

 Mua máy phát điện cũ 3 pha tại Công Ty Nam Việt quý khách hàng được hưởng chế độ hậu mãi tốt nhất, máy phát điện cũ 3 pha được bảo hành theo chế độ máy mới chính hãng. Công Ty Nam Việt luôn có những chương trình khuyến mãi đặc với những khách hàng vào những dịp đặc biệt như các ngày lễ lớn. 

Áp dụng khuyến mãi đặc biệt với khách hàng thân thiết và tiềm năng. Chúng tôi có nhiều kỹ sư giỏi nhiều năm kinh nghiệm lắp đặt máy phát điện 3 pha có thể tư vấn và hổ trợ tốt nhất cho quý khách hàng, sự nhiệt tình cùng với am hiểu chuyên sâu về kỹ thuật máy phát điện diesel 3 pha sẽ giúp quý khách hàng hài lòng hơn với lựa chọn của chính mình